Sandløberen

Kategori:

Beskrivelse

Vægrelieffen “Sandløberen” er håndmalet og lavet i stentøjsler. Hver sandløber vil have individuelle særpræg.
Størrelse:
Pris: 450 kr.Relieffen kan både hænge inde- og udendørs, da den tåler frost.

Sandløberen – den i virkeligheden:

En lille og let genkendelig vadehavsfugl, der lever langs den jyske vestkyst. Som navnet fortæller, er Sandløberen en livlig fugl der bevæger sig frem og tilbage langs stranden, og snapper de smådyr vandet efterlader på sandet.

Levested: Yngler på tundraen i Arktis, og optræder i Danmark, Norge og Sverige udelukkende på åbne, sandede kyster.